top of page
BLUE19 illustratie-11.png

STRATEGISCHE GEDRAGSTRAJECTEN

Aanpak

Met een strategisch gedragstraject maak je met je bedrijf of je afdeling de vertaalslag van de strategie op papier naar het overeenkomstige gedrag op de werkvloer. Om het minder zakelijk te zeggen: het gaat erom dat de mensen in jouw organisatie terug goesting krijgen om samen met jou aan de kar te trekken, en wel in de goeie richting! Met traject bedoelen we dat je meerdere sporen hebt om rond te werken, en dat het in opeenvolgende stappen gebeurt. 

STAP 1: Visie en strategie naar gedrag vertalen 

In co-creatie met 'de vloer' en 'het management' bepalen we welk gedrag in de dagelijkse werking het verschil gaat maken tussen vandaag en morgen. 

STAP 2: Gedrag stimuleren en bekrachtigen

De voorwaarden voor het motiveren van gedragsveranderingen komen expliciet aan bod in de opzet en aanpak van de workshops, de training en coaching. We nemen de fundamentele werkingsprincipes van de belangrijkste motivatietheorieën mee. 

STAP 3: De context aanpassen 

Omdat het gedrag van mensen onbewust beïnvloed wordt door de omgeving waarin ze werken, gaan we bekijken welke factoren in de context hier invloed op hebben. Taak voor het management om aanpassingen te lanceren als dat nodig blijkt. 

STAP 4: Gedragsgericht leiderschap ontwikkelen

Volgens de interactiewet 'gedrag roept gedrag op' hebben ook leidinggevenden een belangrijk effect op het getoonde gedrag op de vloer. We leren en oefenen dus heel concreet hoe de leidinggevenden als team het gewenste gedrag in hun afdelingen en ploegen kunnen stimuleren. 

Resultaten 

  • Mensen zijn mee met de strategie. 

  • Strategische doelstellingen zijn vertaald naar concreet gedrag op de werkvloer. 

  • Leidinggevenden kunnen concreet gewenst gedrag stimuleren. 

  • Management en teamleiders kennen hun rol in het verhaal. 

  • Mensen voelen zich gemotiveerd om hun inspanningen vol te houden. 

  • Er is een stimulerende feedbackomgeving rond resultaten.

bottom of page