top of page

LEIDERSCHAPSTRAJECTEN

Aanpak

Een leiderschapstraject op maat vertrekt bij Blue Wise vanuit de concrete werkcontext en de doelen van de afdeling. Welke zijn de doelen van het team? Wat zijn de uitdagingen? Hoe zien de teamleiders hun rol in de organisatie? Welke zaken moeten nog verduidelijkt worden? Welke mate van sturing heeft dit team nodig? 

In functie van deze vragen stellen we het gewenste aantal workshops samen, waarin we cruciale kennis en vaardigheden samenstellen en inoefenen. Bijvoorbeeld: 

 • Rolinvulling van de teamleider van afstemming met management 

 • Bepalen van concrete gedragsdoelen voor het team 

 • Een team inspireren voor doelen 

 • Individueel coachen op doelen en gedrag 

 • Een team motiveren voor innovatie en verbeteringsinitiatieven 

 • Een negatieve sfeer ombuigen naar samenwerking en vertrouwen 

 • ... 

BLUE19 illustratie-10_edited.png

Resultaten 

 • Met de juiste leiderschapsstijl het gewenste effect bereiken. 

 • Duidelijkheid creëren rond doelen voor het team.

 • Concreet gedrag ontwikkelen en bijsturen. 

 • Draagvlak en drive creëren voor innovatie en initiatief. 

 • Weerstand omkeren in vertrouwen en samenwerking. 

bottom of page