top of page
image002.jpg

We hebben Blue Wise gekozen omdat een eerdere training me goed bevallen was qua inhoud en presentatie. Vooral uit de praktische en gedegen manier van aanpakken kwam vakmanschap naar voren.

 

In ons traject apprecieerden we de gevatte en praktische aanpak van de diverse sessies. Die waren mooi uitgewerkt met heel veel originaliteit en gaven een goed kader voor veel interactie in ons team. Blue Wise kan nauwgezet het uitgewerkte kader voor iedereen bevattelijk maken en past diverse concepten toe om de inhoud aan te brengen.

 

We kwamen tot meer cohesie in het team en een positief besef rond de gezamenlijke strategie. We hebben meer inzicht gekregen in elkaars taken en verantwoordelijkheden, zodat we beter op elkaar kunnen aansluiten. De sessies hadden zelfs nog langer mogen duren om het effect nog beter te laten inwerken.

 

Doe verder op deze weg. Jullie inspireren een pak en helpen mensen om hun werk beter te vervullen.

 

Xavier Dubois, Project Manager OPS

BLUE19 illustratie-9.png
BLUE19 illustratie-16.png

“Wij kozen voor Blue Wise omdat de aanpak ons aansprak: een leidraad van visie naar strategische doelen naar gedrag en een goede volgorde in de workshops. De mix van ludieke stukken en inhoud werd geapprecieerd en het idee om te werken met improvisatietheater bij de lancering van het traject is een echte aanrader.

 

Tijdens het traject zijn dingen in gang gezet en hebben de leadmannen inzicht gekregen in leiderschap. Als effecten hebben we gezien dat de samenwerking tussen productie en onderhoud en het labo verbeterd is, dat ook de nieuwe mensen mee zijn, dat het samen aan doelen werken beter gaat en dat het proces dichter bij de populatie gebracht is. Het is een echt change verhaal, waar iedereen door moet. Het is een manier van werken naar de toekomst, niet zomaar het zoveelste project. Afhankelijk van de maturiteit van de organisatie , kan je snel 6 maanden of iets later de eerste resultaten zien, in ons geval +/- 1 jaar van deze manier van samenwerken.

 

Omdat er vele factoren spelen en we op vele fronten hebben gewerkt binnen de fabriek, is het moeilijk te zeggen wat nu precies welk effect heeft in cijfers. Wat we vandaag in elk geval zien, is dat onze werknemerstevredenheid flink is gestegen en dat onze productieresultaten al maanden boven target zitten.”

 

B.Van Belle, Plantmanager Saint Gobain – Gyproc

logo-ref.jpg

“Blue Wise, dat zijn voor ons Hanneke en Nathalie. Al vrij snel werd er verwezen naar Blue Wise als begrip om aan te duiden of iemand goed bezig was door te zeggen “Das toch niet Blue Wise, wat je nu doet”. Blue Wise is kort naar de vloer toe, proberen aanhechting te vinden met de populatie. Het project heeft mensen meer benaderbaar gemaakt. Het biedt een kapstok om je beleid aan op te hangen en te communiceren. We draaien vandaag beter dan vorig jaar, ons rendement is gestegen: dat is een gevolg van inspanningen van ons hele team op allerlei vlakken.”

 

G. Van Hoofstat, Productiemanager

logo-ref.jpg

“We kozen voor Blue Wise omwille van de persoonlijke klik en de bescheiden opstelling. Blue Wise komt niet met dé waarheid, maar speelt in op de situatie, let op gevoeligheden en houdt er rekening mee. Inzichten worden niet opgelegd, maar geleidelijk opgebouwd. Samen met Blue Wise heeft ons bedrijf zo weer een stuk weg afgelegd van het pad dat men ‘missie’ noemt. Er werden organisatorische initiatieven op gang gebracht die gedragen worden door een grote groep.

 

De interne samenwerking verbeterde al doende en bovendien vonden we in overleg logischere manieren van werken. Daardoor is er nog meer aandacht ontstaan voor gewenst gedrag en professioneel werken. De mix van serieuze zaken met eens een goeie lach heeft voor ons bedrijf dus prima gewerkt.”

 

R.Verheijen, CEO Ellimetal NV

logo-referentie.gif
bottom of page