Wat is het?
Medewerkers en leidinggevenden doorlopen samen een gestructureerd traject met interventies gedurende een 6-tal maanden. De focus ligt op het bepalen, motiveren en versterken van het gewenste gedrag om de strategie waar te maken. Op deze manier maakt het bedrijf een tastbare sprong vooruit.

Hoe werkt het?

Stap 1: vertaling van visie en strategie naar gedrag
In co-creatie met ‘de vloer’ en ‘het management’ bepalen we welk gedrag in de dagelijkse werking het verschil gaat maken tussen vandaag en morgen.

Stap 2: Gedrag stimuleren en bekrachtigen
De voorwaarden voor het motiveren van gedragsverandering komen expliciet aan bod in de opzet en aanpak van de workshops, de training en coaching. We nemen de fundamentele werkingsprincipes van de belangrijkste motivatietheorieën mee.

Stap 3: De context aanpassen
Omdat het gedrag van mensen onbewust beïnvloed wordt door de omgeving waarin ze werken, gaan we bekijken welke factoren in de context hier invloed op hebben. Taak voor het management om aanpassingen te lanceren als dat nodig blijkt.

Stap 4: Leiderschapsgedrag ontwikkelen
Volgens de interactiewet ‘gedrag roept gedrag op’ hebben ook leidinggevenden een belangrijk effect op het getoonde gedrag op de vloer. We leren en oefenen dus heel concreet hoe de leidinggevenden als team het gewenste gedrag in hun afdelingen en ploegen kunnen stimuleren.