Featured Image

Evidence based doelstellingen

In mijn vorig artikel had ik beloofd dieper in te gaan op het REA (Rapid Evidence Assessment) over ‘the effect of goal setting on workplace performance’ van december 2016, besteld door het CIPD en verdeeld via CEBMA. Met ‘Goals’ bedoelen we bewust geformuleerde doelstellingen met het opzet om gedrag te sturen en prestaties van medewerkers… Read more »